Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Cadrul și condițiile de utilizare

academiaprogramatorilor.ro și cursuri-programare-bucuresti.ro sunt site-uri ce oferă suport pentru Asociația Sharp Academy.

Asociația își are sediul social în Strada Mihai Eminescu 19-21, etaj 7, camera 704, sector 1.

Telefon: 0726 462 127;

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă ca au citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Informațiile cuprinse în această pagină de Termeni și Condiții se referă exclusiv la proiecte și inițiative ale Asociației Sharp Academy.

Întregul conținut este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

Acest site este deținut și întreținut de către Asociația Sharp Academy. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind materialele prezentate în acest site, aparțin Asociației Sharp Academy.

Membrii Asociației Sharp Academy își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își vor exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, informație sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană.

Persoanelor care utilizează prezentul site le este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site, fără acord prealabil din partea Asociației Sharp Academy.

Descărcarea sau copierea, prin alte metode a fotografiilor și materialelor de pe site, nu transferă către persoana care a realizat acele descărcări / copieri, licență sau drepturile asupra materialelor de pe site.

Orice date transmise către acest site devin proprietatea Asociației Sharp Academy și pot fi utilizate de către acesta în orice scop (în limitele legii), putând fi dezvăluite de către asociație sau partenerii / colaboratorii săi cu discreție, inclusiv către orice tip de autorități competente în materie.

Utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul utilizării site-urilor web.

Asociația Sharp Academy nu este și nu va fi legal responsabilă, în nicio circumstanță, pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

Nu constituie oferte:

Niciuna dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca fiind mai mult decât o invitație sau recomandare de a achiziționa unul sau mai multe dintre serviciile oferite de catre Asociatia Sharp Academy.

Deoarece informația prezentată pe acest site este cu caracter general, este posibil ca în cazuri individuale concrete, informațiile prezente pe site să fie completate cu clauze specifice, incluse în contracte concrete, ce vor fi perfectate de către părți.

Responsabilități

În nicio împrejurare, Asociația Sharp Academy nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorilor sau oricărei alte parți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde, sau orice alte pagube sau pierderi cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, Asociația Sharp Academy nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest website.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui website, a conținutului său sau a materialelor prezentate în el vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui website pot fi modificați oricând de către Asociația Sharp Academy, fără o notificare prealabilă. De aceea, utilizatorii sunt de acord să recitească această secțiune a website-ului cu regularitate, iar accesul dumneavoastră repetat sau utilizarea repetată a acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Asociația Sharp Academy se angajează să trateze detaliile personale obținute de la utilizatori în concordanță cu legislația română în vigoare. Încercările de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal, dă dreptul unilateral și neechivoc ca Asociația Sharp Academy să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Protecția datelor

Păstrarea confidenţialităţii datelor personale ale utilizatorilor site-ului nostru este foarte importantă pentru Asociația Sharp Academy, constituind şi o dovadă de apreciere a încrederii pe care utilizatorii ne-o acordă, devenind cursanții noştri. Pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor, trebuie să înregistrăm, păstrăm şi să utilizăm anumite informaţii personale despre ei. Cu toate acestea, Asociația Sharp Academy va trata informaţiile personale pe care utilizatorii le furnizează cu maximă grijă şi respect, în concordanţă cu principiile prezentate mai sus.

Ca atare, prin utilizarea prezentului website, utilizatorii declară că au citit cele enunțate mai sus și că sunt de acord cu aceste mențiuni.

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociația Sharp Academy are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Mai multe informații privind colectarea și folosirea în siguranță a datelor dumneavostră personale puteți regăsi la pagina Politica de Confidențialitate.

Informații despre costuri

Ne rezervăm dreptul de a stabili și de a modifica periodic costul produselor pe care le punem la dispoziția dumneavoastră. Suma pe care trebuie să o achite viitorii cursanti este afișată pe ecran în momentul în care este achiziționat un anumit pachet.

Plățile dumneavoastră sunt procesate într-un mediu sigur.

Politica de anulare

Plățile efectuate pot fi anulate, dacă sunt justificate și temeinice, prin folosirea formularului de contact.

Ne rezervăm dreptul de a anula orice abonament fără a rambursa costul acestuia dacă utilizatorii încalcă termenii și condițiile prezente ori cele de ordin intern prezentate acestora.

Siguranța pe site

Plata în cadrul site-ului poate fi realizată folosind serviciul de plată online. Nu vom stoca informații pe serverele site-ului cu privire la cartea de credit sau contul bancar al utilizatorilor.

Alte mențiuni

În cazul în care un tribunal sau o autoritate competentă în domeniu contestă veridicitatea prezenților termeni și condiții, noi vom înlătura exclusiv articolul sau elementul vizat. Restul termenilor și condițiilor vor rămâne neschimbate.